สนามเด็กเล่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเสร็จแล้ว

September 29, 2021
กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ สนามเด็กเล่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเสร็จแล้ว

สนามเด็กเล่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเสร็จแล้ว

แผนปรับปรุงสนามเด็กเล่นของวิทยาเขตเสร็จสมบูรณ์รวมกว่า 8000 ตร.ม. รวมสนามฟุตบอล ลู่วิ่ง และพื้นที่พักผ่อน

ใช้เวลา 7 วันกับคนงาน 5 คน